Het prijsimago van een retailer is tegenwoordig een cruciaal element in de positionering. Maar ook een element dat door veel retailers als lastig te managen wordt ervaren.

PricingExperts heeft op basis van haar jarenlange retailervaring en wetenschappelijk onderzoek een prijsimago model ontwikkeld dat laat zien dat er 12 aspecten zijn die uw prijsimago bepalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aspecten als “werkelijke prijsstelling” of “promoties”. Maar ook “assortimentsopbouw” is een aspect.

Deze 12 aspecten worden met behulp van een model in kaart gebracht en gericht ingezet om uw prijsimago te verbeteren.  Waarbij het niet zo is dat opvoeren van het aantal promoties of massale prijsverlagingen noodzakelijk is! Integendeel; met een gelijkblijvende prijsstelling en een gerichte aanpak van de andere 11 aspecten kunt u een significant beter prijsimago bereiken.

Een (fictief) voorbeeld in de DHZ branche:

 

prijsimago_

Toelichting: Vijf DHZ spelers zijn beoordeeld op alle 12 aspecten die het prijsimago bepalen. Des te hoger het cijfer, des te beter is het aspect qua prijsimago.

 

PricingExperts kan u helpen om uw prijsimago gericht en structureel te verbeteren (zonder dat het een vermogen kost). Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bel ons
Bel of e-mail ons, we komen graag eens een kopje koffie drinken om van gedachten te wisselen.

06-38342759 / karel@pricingexperts.nl / Karel Klercq