Iedere retailer onderkent vandaag de dag het grote belang van juiste pricing. Toch zien we in de praktijk dat pricing bij veel retailers wordt overgelaten aan individuele inkopers of category managers, die pricing ‘er bij’ moeten doen. Hierdoor worden onnodig kansen gemist op het gebied van marge-verbetering, omzet-verhoging en verbetering van het prijsimago.

 

Uit ervaring weten we dat meer borging en een consistente aanpak van prijsmanagement vaak honderdduizenden euro’s aan extra omzet en marge kunnen worden gerealiseerd. Per inkoper. Zonder dat dit ten koste gaat van het prijsimago.

Deze kansen kunnen worden verzilverd door (betere) invoering en (betere) borging van een drietal activiteiten:

  1. Continue prijsmonitoring van de concurrentie met adequate en snelle follow-up door inkoop/category management. lees verder
  2. Periodieke range reviews van categorieën/schappenplannen met benchmarking ten opzichte van de concurrentie. lees verder
  3. Periodiek meten en evalueren van het prijsimago door formule management en directie. lees verder

Bent u geïnteresseerd om de pricing bij uw organisatie te verbeteren en uw marge, omzet en prijsimago te optimaliseren? Neem dan contact op met PricingExperts.

Bel ons
Bel of e-mail ons, we komen graag eens een kopje koffie drinken om van gedachten te wisselen.

06-38342759 / karel@pricingexperts.nl / Karel Klercq